Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

Jurajskie warownie i zamki:

 

 

 

"Zamek Bąkowiec"

Rys historyczny Zamku “Bąkowiec”  Pierwsza wzmianka o zamku bąkowskim pochodzi

z 1390 roku. W owym czasie dziedzicem zamku był niejaki Michał Strzała. W latach 1418 - 1422 niejaki Piotr był burghrabią zamku.

Od  1434 r. właścicielem klucza bąkowskiego był Jan z Sieciechowicz, następnie Krystyn z Koziegłów którego żoną była siostra biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego ,

a następnie jego potomni. W XVII w. właścicielami zamku byli Giebułtowscy, to oni w owym czasie powiększyli klucz bąkowski

o wieś Morsko. Wojciech Giebułtowski był właścicielem Skarżyc.

Pod koniec XVII w. zamek był w ruinie i został opuszczony. Ruiny zamku zostały zakonserwowane w 1961 r. Zabezpieczono koronę murów opasających szczyt skały. Zachowały się pozostałości bramy

i czworokątnych pomieszczeń. Warownię otaczają zarysy fosy

i wałów obronnych. Dziś zadajemy sobie usilnie pytanie dlaczego Zamek Bąkowiec nazywa się Zamkiem w Morsku skoro zawsze

był na ziemiach skarżyckich.

 

 

 

Zamek"Bąkowiec"

w Skarżycach. Budowla w stylu

 gotyckim. Rekonstrukcja zamku. Kosiński A.A: Miasta , wsie i zamki polskie . Wilno 1851 r. Simon Z . Warownie i zamki starodawne na szlaku Danków -Częstochowa - Rabsztyn.

 

 Obecnie zamek wykorzystywany jest przez Ośrodek Wypoczynkowy.

 

 

 

Parking, hotel, baseny, boiska, restauracja i kawiarnia. To wszystko można tu znaleźć i wypoczywać