Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

Sanktuarium Matki Bożej Skarżyckiej
Kościół w Skarżycach p.w. Trójcy Przenajświętszej został ufundowany w 1583 r. przez ówczesnego dziedzica wsi .
Mikołaja Brzeskiego, Świątynię wzniesiono z jurajskiego kamienia na zrębach średniowiecznej wieży obronnej i przyległej
do niej kaplicy. Jednak swą obecną, oryginalną formę kościół zyskał w 1610 r., z inicjatywy Wojciecha Giebułtowskiego, 
kolejnego dziedzica Skarżyc i sekretarza króla .

Zygmunta III Vazy. Do istniejącego korpusu dodano trzy absydy symbolizujące św. Trójcę, które miały podkreślać katolicki charakter świątyni pośród okolicznych zborów protestanckich w tym antytrynitarskich. W kaplicach- absydach zachowały się późnorenesansowe ołtarze z obrazami Bożego Narodzenia i św. Jana Chrzciciela ,zaś w barokowo-klasycystycznym ołtarzu głównym XVII- wieczny obraz św. Trójcy z patronami Polski św. Stanisławem i św . Wojciechem. 
W nawie zwracają uwagę klasycystyczne obrazy boczne: św Floriana z XVIII- wiecznym obrazem patrona strażaków, oraz lewy z obrazem Matki Bożej Skarżyckiej . Pochodzący z 1604 roku obraz Matki Bożej Skarżyckiej  jest repliką cudownego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, 
zwanym Ocaleniem Ludu Rzymskiego znajdującym się w Bazylice Większej Najświętszej Maryi w Rzymie 
(Santa Claria Maggiore). Obraz skarżyckiej Madonny od dawna był otaczany szczególną czcią. Stąd w dniu 5 sierpnia 
1999 r. arcybiskup, metropolita częstochowski Stanisław Nowak podniósł kościół w Skarżycach do godności sanktuarium Matki Bożej. Również w 1999 r. przy sanktuarium wzniesiono ołtarz polowy z mozaikową kopią cudownego obrazu.

 

 

 

Główne uroczystości: 5 sierpnia 

tel. 0-32-072-39-10 
www.skarzycemiro.republika.pl 
(strona prywatna)
(oficjalna Parafii)

 

 

 

 

 

 

Szlak zrealizowany przez Stowarzyszenie LSD "Perta Jury" oraz Urząd Miasta Zawiercie przy udziale oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno • Krajoznawczego w Krakowie i Zawierciu Kraków-Zawiercie 2007 opracowanie : PTTK Kraków -Zawiercie konsultacja: Sanktuarium Skarżyce fot. A. Szymańska archiwum Stowarzyszenia LGD "Północna