Tak toczy się historia  Na przedstawionych mapach widać że Skarżyce były zawsze waznym szlakiem na południu Polski. Przez Skarżyce przebiegał t. zw. trakt-gościniec pilecki.Po dziś dzień tm szlakiem wędrują pielgrzymi na Jasną Górę zaznając skarżyckiej gościnności. Tak jak przed wiekami w licznie rozsianych karczmach gościnność przynosiła obopólne korzyści , tak i teraz liczne pielgrzymki przynoszą ze sobą coś nowego i pozostawiają niezapomniane wrażenia. ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Dziedzictwo kulturowe Stare mapy Fragment mapy pow. olkuskiego XVIII-XIXw. Trakt Pilecki biegnący przez Skarżyce. Fragment mapy woj. krakowskiego z doby sejmu czteroletniego 1788-1792. Okolice Skarżyc. Fragment mapy z XVII. Pow. lelowski w sąsiedztwie którego znajdowało się: Księstwo Siewierskie, pow. krakowski, kraje habsburskie. Fragment mapy - część T.Z.W. "Nowy Śląsk" 1808r. Fragment mapy Królestwa Polskiego  z 1839r. Okolice Skarżyc. Mapa polskich kartografów wojskowych z pierwszej połowy XIX wieku.Rozpoczęto prace nad mapą w 1815 r, a zakończono powieleniem w Petersburgu w 1839 r. Na mapie widoczne dwory (Dw ) w Kromołowie , Rudnikach i Skarżycach. Folwarki (Fol) Zawiercki , Marciszowski, Mleczki i Piecki. Młyny (Mł) Raczek , Kądziela , Rudnicki , za Borem ,Włodowski , Blanowski. Planowana kolej Wiedeńska .Okolice miasta Kromołów miały duże znaczenie strategiczne bowiem istniała cała infrastruktura wojskowa. Była wytwórnia prochu , lontów ,wytopu żelaza ,fabryka bawełny i piece wapienne. © Ze zbiorów własnych oraz parafialnych archiwów Miro2011