Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

 

 

 

 


Termin 08-15.09.2012 r.
Cena 2980 zł os.


Cena zawiera:
Bilet lotniczy Łódź - Teł Awiw - Łódź, opłaty lotniskowe, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach

3 gwiazdkowych - zgodnie z programem wycieczki,
2 posiłki dziennie, udział w programie, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opiekę polskojęzycznego przewodnika
podczas zwiedzania, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu.


Cena nie zawiera:
Wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programach, obligatoryjnych napiwków dla kierowców 2 USD/dzień,
pilota lokalnego 3 USD/dzień (razem 35 USD).

Dzień 1. ŁÓDŹ- TEL AWIW - TYBERIADA
Zbiórka na lotnisku o godzinie 10:30. Odprawa biletowo - paszportowa i bezpośredni lot do TelAwiwu (13:50).
Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta.
Przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 2. TABGHA - KAFARNAUM - YARDENIT - GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi,
 miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba

 i dwóch ryb.
Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się kościół Prymatu Św. Piotra. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii
wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Tutaj znajdują się pozostałości po
synagodze z II w. n.e. zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus.
Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań
zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium.
Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Lśniące szmaragdowo jezioro jest jednym z najbardziej malowniczych
w Izraelu. Lustro wody znajduje się 210 m. poniżej poziomu morza. Przejazd do Yardenitu - symbolicznego
miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurzenie

w wodach Jordanu ma przypominać ten,
którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami
poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Msza Święta.
Tuż obok stoi grecka cerkiew św. Eliasza. Powrót do hotelu

w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.

Dzień 3. KANA GALILEJSKA - NAZARET - WZGÓRZA GOLAN

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia
wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano kościół Franciszkanów. W
środku można zobaczyć stare stągwie, a także fragment średniowiecznej mozaiki posadzkowej. Msza
Święta. Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej
świątyni na Bliskim Wschodzie. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce maryjnej. Można
tu zobaczyć Matkę Boską o skośnych oczach, w turbanie

i afrykańskim stroju w krzykliwych
kolorach. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez
Boga na matkę Jego syna. Przejście do kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu
dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Przejazd na Wzgórza Golan wzdłuż granicy izraelsko -
syryjskiej. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.

Dzień 4. HAJFA - TEL AWIW - BETLEJEM

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Wyjazd z Tyberiady, przejazd do Hajfy, trzeciego co do
wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry
Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z
największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel
zobaczymy także kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej
tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. W kopule przedstawiono wydarzenia z ich życia, a w
niewielkim muzeum zebrano lokalne znaleziska archeologiczne. Sprzed kościoła rozciąga się jeden z
najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Msza Święta. Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei.
Cezarea jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Krótki postój pod
akweduktem. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jafy.
Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden

z synów Noego, Jafet. Przejście
uliczkami starego miasta. Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu w
Betlejem, kolacja, nocleg.

Dzień 5. BETLEJEM - EIN KAREM- YAD YASHEM

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego
wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat
Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi.
Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła
widziana od wewnątrz przypomina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rodziny. Obok
kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami.
Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy
franciszkański kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedził św.
Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan
Chrzciciel, wznosi się dziś kościół św. Jana. Msza Święta. Przejazd do Yad Yashem, Muzeum Historii
Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych
Żydów. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg

Dzień 6. JERYCHO - QUMRAN - MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Msza Święta na Polach Psterskich. Podróż do Qumran, miejsca odnalezienia
zwojów znad Morza Martwego napisanych przez Esseńczyków. Przejazd nam Morze Martwe,
najniżej położonego miejsca na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad
Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Jego wody wypełniają
najniższą część tektonicznego rowu Jordanu - tafla wody znajduje się obecnie na głębokości 418 m
p.p.m. i ciągle się obniża. Przejazd do Jerycho. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii,
Jezus był kuszony przez szatana. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

Dzień 7. JEROZOLIMA

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego
Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w
prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Polska jest jedynym krajem, który posiada dwie
tablice, tj. po polsku i po kaszubsku. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w
tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Msza Święta. Zwiedzimy Bazylikę Agonii i Ogród
Oliwny. Następnie wejdziemy do Jerozolimy, „Via Dolorosa" dotrzemy do Bazyliki Grobu i
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Na Górze Syjon odwiedzimy Kościół Zaśnięcia NMP i kościół
Św. Piotra „In Galikantu". Następnie udamy się do Wieczernika. Później przejedziemy pod Ścianę
Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.Dzień 8. TEL AWIW - ŁÓDŹWczesna pobudka, w hotelu kawa + ciasto. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo - paszportowa, wylot. Zakończenie pielgrzymki.


Zgłoszenia u Henryki Wałek, ul. Skalna 12,
tel. 32/6738911, 793039909