Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

Miejsca pamięci to dziedzictwo narodów 

Obok kościoła stoi wymurowana kaplica "Ogrójec“z datą A.D.1757. Jak opisywał ks.Jan Wiśniewski w roku 1936, znajdował się w tej kaplicy ołtarzyk w kształcie sarkofagu z ciekawą figurą P. Jezusa modlącego się z wzniesionymi do góry rękami i oczami.

Obok usytuowany był rokokowy anioł. Na ścianie widać ślady freskowej malatury wyobrażającej Ostatnią Wieczerzę. Pod kaplicą " Dom Ludwik Heppen - dziedzic dóbr Skarżyc i Morska, sędzia pokoju, ur. 1789, zm 1852 r. wdzięczne córki zgon najlepszego ojca opłakują" Obecnie wszystkie płyty pomnikowe zasłużonych dla kościoła( znajdują się w krychcie i kaplicach) umieszczone na zewnętrznym murze ogrodzenia od strony południowej. Znajdują się tam płyty m.in. płyty Ludwika de Heppena ( 1852), Antoniny Catheriny  Heppen (1799), Józefy z Heppenów Drake (1850), męża jej Jana Ryszarda Drake (1861), Teofili z Grabińskich Kietlińskiej. W skarbcu kościoła znajdują się najstarsze ołowiane lichtarze, które noszą inicjały i herb " Abdank" ks.Jana Rudzkiego proboszcza(1766-1812).

Nowe mosiężne mają datę1884. Na ołtarzu głównym znajdują się relikwie- trumienki ze szczątkami świętych.

Relikwie 

 

 

 

 

 

W jednej umieszczone są szczątki św. Sebastiana (dwa obojczyki i dwie kości czaszki i palca. Otrzymał je A.R.P.Tomasz Glatz provinc.obs. s.patris Franciści w 1761 r.( potwierdził ks.Marcin Siemiński w 1805). wizytator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej trumience jest autentyk wydany

w Rzymie w 1767 r. dnia 3-ego maja kard. Marka Antoniusa. Są to relikwie Św. Konstancji ac. Boni,Purpurata M. Konstanti .M. i w kopercie Św. Validim 

 

 

 

 

 

 

Milczącym nie można odebrać słowa.