Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 width: 160px; height: 38px;Obraz Matki Bożej Skarżyckiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz Matki Bożej Skarżyckiej

Historia obrazu,pieśni

i modlitwy ku czci najświętszej Marii , Matki Jezusa

 

 

 

 

 

 

 

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem

Jest to kopia starożytnego, cudownego obrazu zw. ''Salus populi Romani,co znaczy Ocalenie ludu rzymskiego ,który znajduje się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, pierwszej świątyni na zachodzie poświęconej Matce Chrystusa. Obraz nazywany również N.M.P Snieżną z Dzieciątkiem . Obraz zdobią korony. Historia obrazu datowana (1604), przedstawił ją Abp Metropolita Częstochowski dr: Stanisław Nowak

w publikacji ks. St. Wybańskiego- proboszcza i kustosza kościoła w Skarżycach ( 1999).,,Obraz znajdował się bardzo długo w bocznym ołtarzu do czasu , kiedy ks. Henryk Wysowski ,miejscowy proboszcz (1971- 80) postanowił przenieść go do ołtarza głównego.

Stała się wtedy dziwna rzecz. Obraz zniknął i pozostał w ukryciu i zapomnieniu. Ksiądz i wierni nie mieli odwagi zastąpić obrazu innym . Dopiero w ostatnich latach dokonano odkrycia obrazu Matki Bożej schowanego za obrazem Trójcy Przenajświętszej. Zrozumieliśmy wszyscy: Maryja pragnie głosić chwałę Trójcy Przenajświętszej

i prowadzić nas do niej w pokorze z pozycji bocznej kaplicy

i bocznego ołtarza. Stało się to w czasie , kiedy cały Kościół przygotowujący się na święty rok jubileuszowy 2000, rozpamiętuje po kolei prawdy o poszczególnych Osobach Boskich: Synu Bożym, Duchu Świętym i Bogu Ojcu. I tak Matka Boża Skarżycka , Opiekunka ludu zawierciańskiego , wskazuje na Trójcę Przenajświętszą.

 

Modlitwa do Matki Bożej Skarżyckiej

 

Matko Boża Skarżycka,

Bóg Ojciec wybrał Ciebie przed stworzeniem świata,

aby urzeczywistnić Swój Opatrznościowy plan zbawienia.

Ty Maryjo uwierzyłaś Jego Miłości i byłaś posłuszna Jego Słowu.

Stałaś się Umiłowaną Córką Boga Ojca. Matko Boża Skarżycka,

Ty przyjęłaś Jezusa Chrystusa całym sercem i stałaś się Matką Zbawiciela Świata.

Matko Boża Skarżycka, Ty pozwoliłaś się kształtować z uległością ukrytemu i potężnemu działaniu Ducha Świętego i stałaś się Jego Oblubienicą.

Bądź błogosławiona Skarżycka Panii ucz nas wypełniać w życiu codziennym wolę Boga Ojca. Bądź błogosławiona Skarżycka Pani

i pomagaj nam żyć w jedności z Jezusem Chrystusem.

Bądź błogosławiona Skarżycka Panii wypraszaj nam dary Ducha Świętego

Maryjo Skarżycka Pani, Opiekuj się nami.

Pieśń

2. Matko Chrystusa Bożego Syna,

Tyś pełna łaski jako Jedyna

Poprowadź nas do nieba bram.

Niech Jezus będzie światłością nam!

 

3. Oblubienico Bożego ducha,

Z nim zjednoczona słów Bożych słuchasz,

Pomagaj nam przez Ducha dar,

Pogłębiać w sobie miłości żar