Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

        Placówki KWC
W celu usprawnienia działalności i strategii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Franciszek Blachnicki dał zadanie tworzenia ośrodków tego dzieła. Są nimi: kuźnica, stanice, bastiony, placówki, widety. Niektóre z nich

o zasięgu krajowym, inne

o diecezjalnym, rejonowym. „Stanica dąży do tworzenia placówek KWC w poszcze- gólnych parafiach swojego rejonu. W każdej placówce istnieje także zespół diakonii oraz oddział członków KWC”. (Podręcznik KWC) Spotkania formacyjne KWC przy placówkach odbywają się raz

w miesiącu. Zapraszamy na nie wszystkich z danego rejonu członków, kandydatów KWC bez względu na wiek, stan. Stanica Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Częstochowskiej powołała następujące Placówki KWC: Placówkę nr 1 – Ośrodek Rekolekcyjny p.w. Krzyża Św. w Zawierciu-Skarżycach.

 

 Odpowiedzialnym jest Kamil Małek tel. 691 577 786

 

Ośrodek Rekolekcyjny p.w Krzyża Świętego

 

Oazowa grupa dziewcząt w wieku 15-17 lat Bardzo wesoła i rozśpiewana

 

Świadectwa 2011
Swoja przygodę z oazą rozpocząłem niedawno, tak naprawdę wszystko zaczęło się na rekolekcjach wakacyjnych. Pojechałem na rekolekcje z... CHWAŁA PANU! Krzysiek I° ONŻ, Skarżyce, II turnus

List dziękczynny