Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej odsłonił tablice na zbiorowej mogile żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Zawierciu-Skarżycach

 

 

 Niezapomniane miejsca:

Mogiły i stare cmentarze

 width: 228px; height: 189px;Witold Leśniak, sołtys Skarżyc opowiada Leonidowi Rodionowowi oraz delegacji władz Zawiercia i PTTK historię pochówku radzieckich żołnierzy.

 

O tym, że na cmentarzu

w Skarżycach istnieje zbiorowa mogiła radzieckich żołnierzy, wiedzą prawie wszyscy mieszkań-cy wsi, zwłaszcza ci starsi. Żołnierze zginęli podczas wyzwalania pobliskich Włodowic. Ich mogiła jednak przez lata była zapomniana, choć; na pewno nie dewastowana. We wtorek na zaproszenie prezydenta miasta Ryszarda Macha, do Skarżyc przyjechał Leonid Rodionow konsul generalny Federacji Rosyjskiej, żeby odsłonić pamiątkowa tablicę .Opiekują się grobami co roku .Rząd rosyjski wydaje na utrzymanie miejsc pochówku naszych rodaków w Polsce około trzystu tysięcy dolarów . Cieszymy się że w naszych staraniach mamy jednocześnie pomoc ze strony polskiego rządu oraz lokalnych władz, na terenie których są mogiły podkreśla L. Rodionow .Żołnierskimi grobami od lat opiekują się członkowie Towarzystw Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Robimy to społecznie. Zajmujemy się nie tylko grobami żołnierzy radzieckich , Pilnujemy by nie dewastowano także grobów żołnierzy niemieckich, których kilka znajduje się na naszym terenie. Palimy na nich znicze- opowiada Maciej Świderski, prezes TMZZ i członek PTTK. Starania miłośników ziemi zawierciańskiej wspierają także władze Zawiercia. -Nie patrzymy na to, po której stronie , ani w jakiej wojnie brali udział żołnierze, którzy na tej ziemi zginęli. Oddajemy im należny szacunek, bo walczyli w interesie swojego narodu. Bardzo cieszymy się że pan konsul po raz kolejny już przyjechał do naszego miasta. Podobnie jak jemu, tak i nam zależy na tym, by godnie upamiętniać miejsca pochówku żołnierzy- mówi W. Grim, wiceprezydent Zawiercia. Odnalezienie i upamiętnienie mogiły żołnierzy radzieckich w Skarżycach było możliwe dzięki historycznej pasji sołtysa tej dzielnicy Zawiercia. Odkrywanie historii to pasjonujące zajęcie. Udało mi się ustalić miejsce pochówku żołnierzy między innymi dzięki relacjom naocznych świadków, którzy uczestniczyli w zwożeniu ciał do grobu w Skarżycach. Niektóre z tych osób jeszcze żyją . Z ich relacji wynika że mogło tu być pochowanych nawet ponad stu żołnierzy- opowiada W. Leśniak. Po konsultacji sołtysa z przedstawicielami PTTK ,wtedy pojawił się pomysł , by doprowadzić mogiłę do lepszego stanu

i powiadomić o jej istnieniu rosyjski konsulat.

ANNA DZIEDZIC

 

JAK ZGINELI ŻOŁNIERZE POCHOWANI W SKARŻYCACH?

 

Z kroniki prowadzonej przez ówczesnego proboszcza parafii Skarżyckiej oraz relacji naocznych świadków wynika że 17 stycznia 1945 roku pojawił się w tej miejscowości zwiad Armii Radzieckiej . Żołnierze mieli zrobić rozeznanie , sprawdzić czy w okolicy nie ma żołnierzy niemieckich. 198 stycznia do Skarżyc wkroczyła Armia Radziecka . Wyzwala wieś. Przez dwa dni potem ksiądz proboszcz gościł sztab wojska . Żołnierzy rozlokowano w stodołach

i okolicznych domach w Skarżycach i Morsku

Po dwóch dniach ponownie zwiadowcy mieli zrobić rozeznanie. Żołnierze jednak niezbyt dokładnie to zrobili, bo gdy armia ruszyła się w kierunku Włodowic, tam z wieży kościelnej z karabinów maszynowych otworzyli do nich ogień Niemcy. Na wieży było dwóch Niemców. Mieli doskonałe pole do strzału, bo armia radziecka stanęła praktycznie na otwartej przestrzeni. Zginęło kilkudziesięciu radzieckich żołnierzy. Po bitwie sołtysi otrzymali polecenie zwiezienia furmankami ciał poległych do jednej mogiły i pochowania ich. NIEMCY TAKŻE DBAJĄ 0 ŻOŁNIERSKIE GROBY .Do Zawiercia przed tygodniem przyjechali także przedstawiciele niemieckiej firmy, którzy zajmują się ekshumowaniem szczątków niemieckich żołnierzy. Groby Niemców wskazywał im m.in. Maciej Świderski, prezes TMZZ. Rząd niemiecki zamierza po ekshumacji przenieść szczątki na cmentarz żołnierzy niemieckich

w Siemianowicach Śląskich. Groby znajdują się m.in. w Rodakach, Hutkach- Kankach, Pomrożycach i Porębie.

 

Gazeta Zawierciańska -Jura. Tekst i foto: wik

 

Miejsca pamięci to dziedzictwo narodów

 

Konsul generalny przy mogiłach żołnierzy.

 

Na zaproszenie prezydenta miasta Ryszarda Macha gościł wczoraj w Zawierciu minister pełnomocny, konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Leonid Rodionow. Podczas krótkiej wizyty spotkał sie m.in.

z Witoldem Grimem, z-cą prezydenta miasta oraz Włodzimierzem Puckiem i Maciejem Świderskim, na co dzień opiekującymi się mogiłami żołnierzy radzieckich. Mogił na terenie Zawiercia , jak i powiatu zawierciańskiego , jest bardzo dużo. Dokładnie nie wiadomo ile, ale o te , o których wiemy - dbamy.

Są takie, w których leży od kilku do kilkudziesięciu żołnierzy,

ale są i pojedyńcze mogiły. Staramy się każdego roku przed świętem zmarłych , odwiedzić je, by zapalić znicz. Wszystkim żołnierzom , którzy polegli w naszym regionie, w ten sposób oddajemy hołd. Środki finansowe na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci są również zapisane w budżecie miasta- mówi

W. Grim. Powodem odwiedzin konsula w Zawierciu było odkrycie kolejnej zbiorowej mogiły żołnierzy radzieckich z czasów II wojny światowej w Skarżycach. Jak twierdzą naoczni świadkowie może tu być pochowanych ponad 100 żołnierzy. Witold Leśniak, sołtys Skarżyc znalazł dokumenty świadczące o tym ,że na miejscowym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła . Odpowiednie zapisy znajdują się w księgach parafialnych . Potwierdzają one przyjście Armii Czerwonej w 1944r., która natknęła sie na żołnierzy niemieckich. W wymianie ognia życie straciło ponad 100 żołnierzy radzieckich. Miejscowa ludność zwoziła ich ciała wozami do grobu obecnie znajdującego się na terenie parafialnego cmentarza.

W księgach są także informacje że jeden żołnierz radziecki umarł

w wyniku osłabienia i został pochowany w polu. Zginęło wtedy

30 niemców. Proszę o dokładne informacje na ten temat. Dla nas ważny jest każdy dokument ,np. spisane relacje świadków tamtych wydarzeń . Chcielibyśmy aby w przyszłości w tym miejscu była pamiątkowa płyta lub pomnik. O tym jednak zdecydują osoby z ambasady. My w swoich archiwach znajdziemy informacje, jaka armia uczestniczyła w walkach na tym terenie i jaki sztab tu był - mówi L. Rodionow. Konsul L. Rodionow wraz z W. Grimem,

W. Puckiem i M.Świderskim złożyli pamiątkowe wiązanki kwiatów

i zapalili znicz na grobie żołnierzy radzieckich w Skarżycach.

 

© Po konsultacjch ,opubikował Miro 2008