Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

Na Jurajskim Szlaku

Kopalnictwo kalcytu w Skarżycach

 

Kalcyt na Jurze.

Od Smolenia, Morsko, Skarżyce, Kroczyce ,Podlesice ,Rzędkowice i dalej ku Olsztynowi ciągną się bogate złoża kalcytu , zwanym również szpatem wapiennym. W jaskiniach jurajskich występuje

w postaci stalaktytów i stalagmitów .Minerał w drobnoziarnistej postaci i pięknie uformowanych kształtach. Z jaskiń już ponad 100 lat temu , aż do lat 50, ubiegłego wieku wydobywano kalcyt.

Używano go w przemyśle szklarskim i ceramicznym, na lastriko,

w celach ozdobniczych do różnych wyrobów ludowych. W okresie międzywojennym wielu mieszkańców jurajskich wiosek trudniło się wydobywaniem i eksploatacją szpatu wapiennego. Przyjęło się wówczas do nich określenie :górnicy szpatowcy. Praca ich łączyła się z dużym ryzykiem utraty życia ,bowiem pracowali bez żadnego szkolenia i przygotowania ,tylko na wyczucie przy słabym świetle lamp karbidowych. Z jaskiń o profilach poziomych i pionowych ,

przy użyciu lin schodzili i opuszczali się w ciemne i wilgotne czeluście grot. Kilofami i łomami wyrąbywali kalcyt , po czym wyciągali kołowrotem na powierzchnię i furmankami wywozili do hut szkła w Zawierciu i Ząbkowicach Będzińskich. Z eksploatacją kalcytu ściśle związane jest środowisko przyrodnicze w masywie skał podlesickich i kroczyckich . Do dziś zachowały się tam ślady

w postaci wyrzuconego z jaskiń rumoszu skalnego i niskich nasypów wymieszanej gliny z piaskiem. Blisko zamku "Bąkowiec"

w Skarżycach w pasie ciągnących się ostańców wapiennych można jeszcze znaleźć głęboki otwór jaskini , z której pozyskiwano kalcyt. Do tej "małej kopalni " prowadziła lasem droga . Miejscami urobku kalcytu były również jaskinie: Szpatowców, Głęboka i w Jastrzębniku.

 

 

Kalcyt – minerał z gromady węglanów.

Bardzo rozpowszechniony minerał skałotwórczy.

Nie wiadomo jak wielkie było wydobycie tego minerału. Górnicy -atowcy ufundowali piękny ołtarz z kalcytu w kościele p.w św. Jacka i Magdaleny w Kroczycach.

Na polach ornych, po dziś dzień spod płytkiej warstwy gleby pługi wydostają dorodne fragmenty kryształów kalcytowych. W punktach pamiątkarskich na Jurze można nabyć pomysłowe figurki i inne kompozycje z kalcytu.