W dniu 26 maja 2010 w kościele pod wezwaniem TRÓJCY

ŚWIĘTEJ w Skarżycach, proboszcz tej parafii obchodził
25 lecie Święceń Kapłańskich

Na uroczystość Jubileuszu 25 lecia Święceń Kapłańskich ks. Stanisława Wybańskiego  przybyli zaprzyjaźnieni księża z diecezji Sosnowieckiej i Częstochowskiej .

Na uroczystej Mszy św. poświęcono między innymi  ufundowaną monstrancję . Jubilatowi po Mszy św.-, życzeń ,prezentów oraz kwiatów nie było końca.

Uroczystość uświetnił zespół folklorystyczny Zawiercie oraz gościnnie inni artyści.