Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

Wieńce przyniesiono do poświęcenia do kościoła./cytat/ Po Mszy św. ze śpiewem w uroczystym pochodzie procesji udawano się do gospodarza dożynek. Wieńce dożynkowe przechowywane są w kościele lub w stodole któregoś z rolników do kolejnego roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje związane np. z '''ostatnią garścią, kępą''' lub pasem niezżętego zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawiano na pustym już polu dla ciągłości urodzaju.

Dożynki, Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich – etniczne święto słowiańskie, przypadające na równonoc jesienną (23 września). Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na Śląsku opolskim nazywane żniwniok. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej

i pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony .

Najładniejsze wieńce dożynkowe

Piaseczno ze swoim wieńcem .  Żerkowianki w oryginalnych strojach ludowych.

Skarżyccy rolnicy i rolniczki z wieńcami.

Najlepsza strażacka orkiestra w okolicy oraz niezastąpiony

w lokalnych imprezach zespół śpiewaczy z Bzowa.

Morszczanki ze swoim dziełem.