Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

Archeologia

 

Jesienią 2003r. z inicjatywy sołtysa Skarżyc został poproszony archeolog o bliższe zaznajomienie co do losów i historii dawnego życia na tych ziemiach.
Po wstępnych oględzinach postanowił przebadać wierzchnie warstwy ziemi w wybiórczo wskazanych fragmentach terenu
.
Poniżej przedstawiam znaleziska z okolicy Okiennika i kościoła

w Skarżycach.
Zaznaczam że jest to plon jednodniowych badań i dotyczący niewielkich skrawków terenu.

Teren Okiennika Wielkiego

W górnej części grot strzały ze stali, na dole podkówka buta, najprawdopodobniej oficera wojskowego,

w środku gwoździe końskich kopyt oraz wydłubane ze skały inne gwoździe służące prawdopodobnie dawniej do zbijania fortyfikacji drewnianych.

 

W wierzchnich warstwach ziemi w okolicy Okiennika natrafiano na pojedyncze fragmenty naczyń ceramiczno-glinianych które według oceny pobieżnej geologa pochodzą z różnych wieków, co świadczyło by o ciągłości zasiedlenia do XIV w. oraz że Okiennik to nie tylko skała lecz pozostałość po dawnej warowni drewnianej.

 

Srebrny medalik
prawdopodobnie
niemiecki

 

Włoski medalik z brązu

 

 

Moneta
z czasów króla
Jana Kazimierza

 

Monety znalezione
w różnych miejscach

 

Srebrny krzyżyk i część różańca
znaleziona przy skarżyckim szlaku

pielgrzymek na Jasną Górę

 

Wykopaliska z okolic zwanych Grodziskami.
Część końskiej uprzęży i motyka (prawdopodobnie XVII w)

 

 

 

Wykopaliska z okolic dawnego dworu. Nie określone stalowe ogniwko, pocisk z naboju cały, pocisk z naboju wydłubany

ze skały, okrągłe kulki z miny (szrapnel).

 

 

2 łuski po nabojach ,ruskie z 1913r.
1 łuska z naboju, austriacka z 1914r.
metaliczny guzik oraz kółka z pałatek wojskowych.
Znaleziska z okolic kościoła.

 

Fragmenty ceramiczno-gliniane posiadają charakterystyczne wzory i kształt
oraz specyficzny materiał z którego zostały wykonane mogą świadczyć o bardzo dawnym pochodzeniu
(wymaga precyzyjnej ekspertyzy).

 

 

Ten zestaw znalezisk to przewaga fragmentów naczyń wykończonych metodą lukrowania .Na dole fragment naczynia szklanego. Na uwagę zasługuje rodzaj szkła , jest srebrzyste nawet w częściach  odłamanych.

 

 

 

 

 

Zobacz w powiększeniu inicjały /herb/

 

 

 

 

 

 

Kliknij , zobacz powiększenia

fragmenty noży z XIV-XVw.

/góra Remby/

 

 

ciosło do obróbki kamienia ok. IX w.

/znalezione przy Okienniku Dużym/

 

zapalnik miny /szrapner/ Austriacki z 1914 r.

/znaleziony przy kościele w Skarżycach.

 

 

metalowe raczki do chodzenia po skałach mocowane do butów drewnianych XVI-XVII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1974 r. przy pracach budowlanych przy kościele, mieszkaniec Skarżyc ,Bronisław Domagała dokonał odkrycia zakopanego

w ziemi kamiennego posągu przedstawiający postać świętego. Posąg zaginął i nie wyjaśniona została tajemnica kogo przedstawiał .

 

 

 

 

Ks. kustosza Stanisław Wybański  udostępnił starodruki odkryte na początku 2004r. Jest to korespondencja proboszcza parafii skarżyckiej Antoniego Skalskiego (urzędowa i prywatna). Datowana od połowy 1800r.

Wynika z niej kilka nowych wątków historii kościoła w Skarżycach

Dzięki uprzejmości archeologa może dowiemy się więcej o naszych przodkach, ich zwyczajach, historii naszej ziemi.

Jeśli coś znajdziemy to postaramy się tu przedstawić

 

To wszystko znalezione na Jurze. Można to zobaczyć w Muzeum w Podzamczu koło Ogrodzieńca